sobota, 20 marca 2010

ZIMA

zestarzały się wspomnienia o kwiatach
zostały tylko nocne malowania
nieudolne próby odtworzenia obrazu łąki

do pleców przykleiła się cierpliwość
i muzyka o zamkniętych powiekach

28.02.1996, 20:52