piątek, 25 kwietnia 2008

Wiolonczelistka odpoczywa

lekko przechylona
przez oparcie
samotnego krzesła

wiolonczela zwilgotniała
od ucisku jej ud
Zaraz znowu zacznie grać

20.04.1996;18:48

Brak komentarzy: