niedziela, 29 marca 2009

Niczym ostatnie
pociągnięcie pędzla
było to wino
pół haustem wypite

Rozpocznijmy więc
cofanie czasu
do momentu lekkiego
ucisku nie-pamięci

10.02.1998; 21:00

Brak komentarzy: