niedziela, 3 stycznia 2010

zimowy...

* * *

zimowy deszcz
zamyka powieki
już nic nie widzę

gawrony po niebie
chmarą ciągnął
na skrzydłach klaustrofobię

jak drzewo osiadłem
w głupim miejscu
i czekam na wiosnę

27.01.1994; 14:50