piątek, 10 października 2008

Myśli swoje
do kołysek wkładałeś,
pieściłeś ciepłym
słowem,
zamknięto wieka,
zakneblowano usta,
aby odór rozgoryczenia
nie przestraszył
nowoprzybyłych

28.11.1991; 14:35

Brak komentarzy: